Sveriges

populäraste APL verktyg

Användarvänlig APL rapportering på webb och app

Kvalitetssäkra APL utifrån skolans och myndigheters regelverk

Varför Toolify?

Effektivisera och kvalitetssäkra din APL med Toolify
Samtidigt få du en tydligare bild av elevernas närvaro och APL.

För lärare

Få insyn på det dagliga arbetet som eleverna utför

För handledare

Minimalt arbete för handledaren, som med enkla klick kan läsa, kommentera och godkänna rapporter

För elever

Ett smidigt hjälpverktyg för närvarorapportering och mycket mer.

Funktioner som förenklar

Daglig närvarorapport

Genom tidrapporterna ser ni elevernas dagliga närvaro i timmar och moment timmar och får en tydligare bild av elevernas APL. Man vill tidigt se trender och upptäcka om en elev riskerar att få för mycket frånvaro. Min APL ger läraren och skolledningen snabbt en överblick på både grupper och elevers närvaro och frånvaro.

Rapportera riskbedömning

Kvalitetssäkring av arbetsplatserna så eleverna har en trygg och säker arbetsplats

Besöksrapporter

Genom lärarnas besöksrapporter och riskrapporter kan man säkerställa att alla elever får besök på sin arbetsplats.

Skapa betygsunderlag

Eleverna rapporterar varje dag både med text och bild. Detta gör det möjligt för läraren att följa kunskapsutvecklingen under hela APL-perioden

Skapa egna rapportformulär

I systemet finns möjlighet att skapa egna mallar och rapporter som passar de kurser och kurskriterier som krävs för betygshantering

Färdiga mallar

Det finns färdiga mallar för tidsrapporter, besöksrapporter och riskrapporter till de flesta program

3-parts samtal

Elevernas rapporter och handledarnas kommentarer skapar underlag för 3-partssamtal

Bättre kommunication

Kommunicera med elever och handledare direkt på rapporterna som skapas.

PUSH meddelanden

Skicka PUSH-notiser till elever, lärare och handledare och länka notiserna till viktig information i appen eller er hemisda.

Fungerar på alla enheter

Toolify är ett online baserad produkt som fungerar i alla webbläsare. Verktyget finns även som app på Iphone och Android.

Rapportera från mobilen

Närvaro, uppföljning, dokumentation, planering och kursinnehåll av APL, alla rapporter från elever, handledare och lärare samlas på ett ställe. Kan det bli enklare?

Både för Iphone & Android

Din skola får en anpassad design på Iphone och Android. Ladda ner MIN APL direkt från respektive marknadsplats.

Användarvänligt
på riktigt

Referenser

Varumärken vi arbetar med

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information

Kontakta oss för mer information

Vi finns i Stockholm, med kontor på Mäster Samuelsgatan.

Kundtjänst: 0704 96 06 82

E-post: info@toolify.se