Home

Sveriges populäraste APL verktyg

Ett heltäckande verktyg för enklare APL hantering. Kvalitetsäkrad utifrån skolans och myndigheternas regelverk.

Rapportera från mobilen

Närvaro, uppföljning, dokumentation, planering och kursinnehåll av APL, alla rapporter från elever, handledare och lärare samlas på ett ställe. Kan det bli enklare?

Både för Iphone & Android

Din skola får en anpassad design på Iphone och Android. Ladda ner MIN APL direkt från respektive marknadsplats. 

Fungerar på dator

Toolify kan användas via de flesta webbläsare.

Rapportera från mobilen

Närvaro, uppföljning, dokumentation, planering och kursinnehåll av APL, alla rapporter från elever, handledare och lärare samlas på ett ställe. Kan det bli enklare?

För lärare

Få insyn på det dagliga arbetet som eleverna utför

För handledare

Minimalt arbete för handledaren, som med enkla klick kan läsa, kommentera och godkänna rapporter

För elever

Ett smidigt hjälpverktyg för närvarorapportering och mycket mer.

Är du skolledare?

Kontakta oss idag så bokar vi upp en skräddarsydd demo för dig

Logga in

Är du Lärare, Handledare eller Elev, kan du logga in här. Om du inte redan har ett konto måste du be din administratör koppla samman dig med rätt skola.

Daglig närvarorapport

Genom tidrapporterna ser ni elevernas dagliga närvaro i timmar och moment timmar och får en tydligare bild av elevernas APL.

Man vill tidigt se trender och upptäcka om en elev riskerar att få för mycket frånvaro. Min APL ger läraren och skolledningen snabbt en överblick på både grupper och elevers närvaro och frånvaro.

Rapportera riskbedömning

Kvalitetssäkring av arbetsplatserna så eleverna har en trygg och säker arbetsplats

Besöksrapporter

Genom lärarnas besöksrapporter och riskrapporter kan man säkerställa att alla elever får besök på sin arbetsplats.

Skapa betygsunderlag

Eleverna rapporterar varje dag både med text och bild. Detta gör det möjligt för läraren att följa kunskapsutvecklingen under hela APL-perioden.

Skapa egna rapportformulär

I systemet finns möjlighet att skapa egna mallar och rapporter som passar de kurser och kurskriterier som krävs för betygshantering

Färdiga mallar

Det finns färdiga mallar för tidsrapporter, besöksrapporter och riskrapporter till de flesta program

3-parts samtal

Elevernas rapporter och handledarnas kommentarer skapar underlag för 3-partssamtal

Bättre kommunication

Kommunicera med elever och handledare direkt på rapporterna som skapas. 

PUSH meddelanden

Skicka PUSH-notiser till elever, lärare och handledare och länka notiserna till viktig information i appen eller er hemisda. 

Dagbok

Tillåt eleverna skapa en löpande dagbok så att ni eleven och läraren enklare kan följa upp de tankar, utmaningar och positiva delar som varit.

Enkelheten gör vi det roligare för eleven att dokumentera sitt arbete

Victoria Lagh, Skärgårdsgymnaiset